100%

Uptime Network

Dịch vụ:

Tiền tệ:


VPS CHIP1


CPU: 2 Core Processor E5504

RAM: 512 MB

Storage: 30 Gb SATA

Network Transfer: Unlimited

Free setup: OS

Tùy chọn hệ điều hành: CentOS / Ubuntu / WinXP / Win7 / Window2003 / Windown2008 ...

Hỗ trợ cài đặt miễn phí Kloxo với CentOS và Helm hoặc Plesk9 với Window

Báo giá trên chưa bao gồm VAT
VND 260,000 Hàng tháng
VND 741,000 3 tháng
VND 1,404,000 6 tháng
VND 2,496,000 12 tháng
VPS CHIP2


CPU: 2 Core Processor E5504

RAM: 768 MB

Storage: 40 Gb SATA

Network Transfer: Unlimited

Free setup: OS

Giá trên chưa bao gồm VAT
Tùy chọn hệ điều hành: CentOS / Ubuntu / WinXP / Win7 / Window2003 / Windown2008 ...
VND 339,000 Hàng tháng
VND 966,150 3 tháng
VND 1,830,600 6 tháng
VND 3,254,400 12 tháng
VPS CHIP3


CPU: 2 Core Processor E5504

RAM: 1 GB

Storage: 60 Gb SATA

Network Transfer: Unlimited

Free setup: OS

Giá trên chưa bao gồm VAT
Tùy chọn hệ điều hành: CentOS / Ubuntu / WinXP / Win7 / Window2003 / Windown2008 ...

Miễn phí setup Kloxo / Plesk9 / Helm
VND 419,000 Hàng tháng
VND 1,194,150 3 tháng
VND 2,262,600 6 tháng
VND 4,022,400 12 tháng
VPS CHIP4


CPU: 4 Core Processor E5504

RAM: 4 GB

Storage: 80 Gb SATA

Network Transfer: Unlimited

Free setup: OS

Giá trên chưa bao gồm VAT
Tùy chọn hệ điều hành: CentOS / Ubuntu / WinXP / Win7 / Window2003 / Windown2008 ...

Miễn phí setup Kloxo / Plesk9 / Helm
VND 590,000 Hàng tháng
VND 1,770,000 3 tháng
VND 3,540,000 6 tháng
VND 7,080,000 12 tháng
VPS CHIP5


CPU: 4 Core Processor E5504

RAM: 2 GB

Storage: 120 Gb SATA

Network Transfer: Unlimited

Free setup: OS

Giá trên chưa bao gồm VAT
Tùy chọn hệ điều hành: CentOS / Window2003 / Windown2008 ...

Miễn phí setup Kloxo / Plesk9 / Helm
VND 619,000 Hàng tháng
VND 1,764,150 3 tháng
VND 3,342,600 6 tháng
VND 5,942,400 12 tháng
VPS CHIP6


CPU: 4 Core Processor E5504

RAM: 2.5 GB

Storage: 160 Gb SATA

Network Transfer: Unlimited

Free setup: OS

Giá trên chưa bao gồm VAT
Tùy chọn hệ điều hành: CentOS / Window2003 / Windown2008 ...

Miễn phí setup Kloxo / Plesk9 / Helm
VND 729,000 Hàng tháng
VND 2,077,650 3 tháng
VND 3,936,600 6 tháng
VND 6,998,400 12 tháng
VPS CHIP7


CPU: 4 Core Processor E5504

RAM: 3 GB

Storage: 200 Gb SATA

Network Transfer: Unlimited

Free setup: OS

Giá trên chưa bao gồm VAT
Tùy chọn hệ điều hành: CentOS / Window2003 / Windown2008 ...

Miễn phí setup Kloxo / Plesk9 / Helm
VND 799,000 Hàng tháng
VND 2,277,150 3 tháng
VND 4,314,600 6 tháng
VND 7,670,400 12 tháng
VPS CHIP8


CPU: 4 Core Processor E5504

RAM: 4 GB

Storage: 250 Gb SATA

Network Transfer: Unlimited

Free setup: OS

Giá trên chưa bao gồm VAT
Tùy chọn hệ điều hành: CentOS / Window2003 / Windown2008 ...

Miễn phí setup Kloxo / Plesk9 / Helm
VND 999,000 Hàng tháng
VND 2,847,150 3 tháng
VND 5,394,600 6 tháng
VND 9,590,400 12 tháng

Ngôn ngữ:
TƯ VẤN KINH DOANH
HỖ TRỢ KỸ THUẬT
HỖ TRỢ 24/7
  • Hotline: 0129 2826262
  • Kỹ thuật: support@hostingvn.vn
  • Kinh doanh: kinhdoanh@hostingvn.vn