100%

Uptime Network

Dịch vụ:

Diskspace
Bandwidth
Addon domains
MySQL/FTP Accounts
Email Accounts
Subdomains/domain Alias
Hỗ trợ
Window - Sinh viên

300 MB
10 GB
0 domain
02
05
05
Joomla / wordpressWindow - Cá nhân

500 MB
20 GB
01 domain
03
30
10
Joomla / wordpressWindow - Cá nhân +

1Gb
30 GB
02 domain
05
30
20
Joomla / wordpressWindow - Doanh nghiệp 1

1.5Gb
40 GB
03 domain
07
20
30
Joomla / wordpressWindow - Doanh nghiệp 2

2Gb
50 GB
04 domain
10
30
Unlimited
Joomla / wordpressWindow - Doanh nghiệp 3

5Gb
100 GB
10 domain
20
50
Unlimited
Joomla / wordpressWindow - Doanh nghiệp 4

10Gb
200 GB
20 domain
50
100
Unlimited
Joomla / wordpressWindow - Unlimited Business
VND 300,000 Hàng tháng
40Gb
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Joomla / wordpressNgôn ngữ:
TƯ VẤN KINH DOANH
HỖ TRỢ KỸ THUẬT
HỖ TRỢ 24/7
  • Hotline: 0129 2826262
  • Kỹ thuật: support@hostingvn.vn
  • Kinh doanh: kinhdoanh@hostingvn.vn