100%

Uptime Network

Một tên miền | Chuyển quản lý nhiều tên miền

Chức năng cho phép kiểm tra tối đa 20 tên miền cùng lúc. Vui lòng nhập các tên miền cần kiểm tra vào ô dưới, mỗi tên miền một dòng - không cần nhập www. hoặc http:// ở phía trước.


Xin vui lòng nhập mã xác minh. Điều này là cần thiết để ngăn chặn Spam.

TLD Năm Đăng ký mới Chuyển quản lý Gia hạn
.com 1 VND 250,000 VND 250,000 VND 250,000
.net 1 VND 250,000 VND 250,000 VND 250,000
.org 1 VND 250,000 VND 250,000 VND 250,000
.info 1 VND 250,000 VND 250,000 VND 250,000
.vn 1 VND 480,000 VND 350,000 VND 350,000

Tiền tệ:Ngôn ngữ:
TƯ VẤN KINH DOANH
HỖ TRỢ KỸ THUẬT
HỖ TRỢ 24/7
  • Hotline: 0129 2826262
  • Kỹ thuật: support@hostingvn.vn
  • Kinh doanh: kinhdoanh@hostingvn.vn