100%

Uptime Network

Trang chủ > Hướng dẫn > Kiến thức IT > Hướng dẫn tăng giới hạn upload import phpMyAdmin


Hướng dẫn tăng giới hạn upload import phpMyAdmin
Thông thường, phpMyAdmin giới hạn dung lượng file tải lên để import và database là 8MB. Nếu bạn có file sql lớn hơn dung lượng này, việc import sẽ thất bại.
Để tăng dung lượng upload, bạn thực hiện các bước sau:
- kết nối ssh vào VPS
- kiểm tra file php.ini đang được sử dụng

php -i | grep php.ini
Configuration File (php.ini) 
Path => /usr/local/php55/libLoaded 
Configuration File => /usr/local/php55/lib/php.ini

- dùng trình soạn thảo văn bản để sửa file php.ini này, ở ví dụ này dùng Vim

nano /usr/local/php55/lib/php.ini


- tìm dòng upload_max_filesize và post_max_size, thay đổi giá trị mặc định thành con số bạn muốn

upload_max_filesize = 64M
post_max_size = 64M

- Bấm tổ hợp phím Ctrl + O để lưu lại


- khởi động lại httpd

/etc/init.d/httpd restart

 

 Cảm nhận?

Ghi nhớ Ghi nhớ    In In

Xem thêm
Xóa Queue Mail trên kloxo (Số lượt xem: 2593)
Lệnh wget với username & passwd ftp (Số lượt xem: 2077)

Ngôn ngữ:
TƯ VẤN KINH DOANH
HỖ TRỢ KỸ THUẬT
HỖ TRỢ 24/7
  • Hotline: 0129 2826262
  • Kỹ thuật: support@hostingvn.vn
  • Kinh doanh: kinhdoanh@hostingvn.vn