100%

Uptime Network

Dịch vụ:

Tiền tệ:


DE1


CPU: Intel Xeon Processor X3430

RAM: 4 GB

Storage: 250 Gb SATA Enterprise

Network Transfer: Unlimited

Free setup: OS

Tùy chọn hệ điều hành: CentOS / Window2003 / Windown2008 ...

Miễn phí setup Kloxo / Plesk9 / Helm
Giá trên chưa bao gồm VAT
DE2


CPU: Intel Xeon Processor X3440

RAM: 8 GB

Storage: 500 Gb SATA Enterprise

Network Transfer: Unlimited

Free setup: OS

Tùy chọn hệ điều hành: CentOS / Window2003 / Windown2008 ...

Miễn phí setup Kloxo / Plesk9 / Helm
Giá trên chưa bao gồm VAT
VND 2,500,000 Hàng tháng
VND 7,275,000 3 tháng
VND 14,250,000 6 tháng
VND 27,000,000 12 tháng
DE3


CPU: Intel Xeon Processor E5410

RAM: 4 GB

Storage: 250 Gb SATA Enterprise

Network Transfer: Unlimited

Free setup: OS

Tùy chọn hệ điều hành: CentOS / Window2003 / Windown2008 ...

Miễn phí setup Kloxo / Plesk9 / Helm
Giá trên chưa bao gồm VAT
VND 2,600,000 Hàng tháng
VND 7,566,000 3 tháng
VND 14,820,000 6 tháng
VND 28,080,000 12 tháng
DE4


CPU: Intel Xeon Processor 2xE5410

RAM: 12 GB

Storage: 500 Gb SATA Enterprise

Network Transfer: Unlimited

Free setup: OS

Tùy chọn hệ điều hành: CentOS / Window2003 / Windown2008 ...

Miễn phí setup Kloxo / Plesk9 / Helm
Giá trên chưa bao gồm VAT
VND 2,800,000 Hàng tháng
VND 8,148,000 3 tháng
VND 15,960,000 6 tháng
VND 30,240,000 12 tháng
DELL 05


CPU: Intel® Xeon® Processor L5520

RAM: 8GB DDR3 ECC

Storage: 1TB SATA Enterprise

Network Transfer: Unlimited

Free setup: OS

Tùy chọn hệ điều hành: CentOS / Window2003 / Windown2008 ...

Miễn phí setup Kloxo / Plesk9 / Helm
Giá trên chưa bao gồm VAT
VND 2,600,000 Hàng tháng
VND 7,566,000 3 tháng
VND 14,820,000 6 tháng
VND 28,080,000 12 tháng
DELL 06


CPU: 2 x Intel® Xeon® Processor L5520

RAM: 16GB DDR3 ECC

Storage: 1TB SATA Enterprise

Network Transfer: Unlimited

Free setup: OS

Tùy chọn hệ điều hành: CentOS / Window2003 / Windown2008 ...

Miễn phí setup Kloxo / Plesk9 / Helm
Giá trên chưa bao gồm VAT
VND 2,900,000 Hàng tháng
VND 8,439,000 3 tháng
VND 16,530,000 6 tháng
VND 31,320,000 12 tháng
DELL 07


CPU: 2 x Intel® Xeon® Processor L5520

RAM: 24GB DDR3 ECC

Storage: 1TB SATA Enterprise

Network Transfer: Unlimited

Free setup: OS

Tùy chọn hệ điều hành: CentOS / Window2003 / Windown2008 ...

Miễn phí setup Kloxo / Plesk9 / Helm
Giá trên chưa bao gồm VAT
VND 3,200,000 Hàng tháng
VND 9,312,000 3 tháng
VND 18,240,000 6 tháng
VND 34,560,000 12 tháng
DE MAX


CPU: Intel® Xeon® Processor E5410

RAM: 8GB DDR3 ECC

Storage: 500GB SATA Enterprise

Network Transfer: Unlimited

Free setup: OS

Tùy chọn hệ điều hành: CentOS / Window2003 / Windown2008 ...

Miễn phí setup Kloxo / Plesk9 / Helm
Giá trên chưa bao gồm VAT
VND 3,100,000 Hàng tháng
VND 9,300,000 3 tháng
VND 18,042,000 6 tháng
VND 35,340,000 12 tháng
DELL MAX


CPU: Intel® Xeon® Processor L5520

RAM: 8GB DDR3 ECC

Storage: 500GB SATA Enterprise

Network Transfer: Unlimited

Free setup: OS

Tùy chọn hệ điều hành: CentOS / Window2003 / Windown2008 ...

Miễn phí setup Kloxo / Plesk9 / Helm
Giá trên chưa bao gồm VAT
VND 2,900,000 Hàng tháng
VND 8,520,000 3 tháng
VND 16,400,000 6 tháng
VND 31,400,000 12 tháng
DELL VDC


CPU: Intel® Xeon® Processor L5520

RAM: 8GB DDR3 ECC

Storage: 500GB SATA Enterprise

Network Transfer: Unlimited

Free setup: OS

Tùy chọn hệ điều hành: CentOS / Window2003 / Windown2008 ...

Miễn phí setup Kloxo / Plesk9 / Helm
Giá trên chưa bao gồm VAT
VND 3,100,000 Hàng tháng
VND 9,300,000 3 tháng
VND 18,042,000 6 tháng
VND 35,340,000 12 tháng
DE muti4IP


CPU: Intel® Xeon® Processor E3-1220

RAM: 4GB DDR3 ECC

Storage: 500GB SATA Enterprise

Network Transfer: Unlimited

Free setup: OS

Tùy chọn hệ điều hành: CentOS / Window2003 / Windown2008 ...

Miễn phí setup Kloxo / Plesk9 / Helm
Giá trên chưa bao gồm VAT
VND 3,100,000 Hàng tháng
VND 9,300,000 3 tháng
VND 18,042,000 6 tháng
VND 35,340,000 12 tháng

Ngôn ngữ:
TƯ VẤN KINH DOANH
HỖ TRỢ KỸ THUẬT
HỖ TRỢ 24/7
  • Hotline: 0129 2826262
  • Kỹ thuật: support@hostingvn.vn
  • Kinh doanh: kinhdoanh@hostingvn.vn