100%

Uptime Network

Dịch vụ:

Tiền tệ:


VPS Game1


CPU: 2 Core Processor E5504

RAM: 512 MB

Storage: 20 Gb SATA

Network Transfer: Unlimited

Free setup: OS

Giá trên chưa bao gồm VAT
Tùy chọn hệ điều hành: CentOS / Ubuntu / WinXP / Win7 / Window2003 / Windown2008 ...
VND 260,000 Hàng tháng
VND 741,000 3 tháng
VND 1,404,000 6 tháng
VND 2,496,000 12 tháng
VPS Game2


CPU: 2 Core Processor E5504

RAM: 768 MB

Storage: 30 Gb SATA

Network Transfer: Unlimited

Free setup: OS

Giá trên chưa bao gồm VAT
Tùy chọn hệ điều hành: CentOS / Ubuntu / WinXP / Win7 / Window2003 / Windown2008 ...
VND 339,000 Hàng tháng
VND 966,150 3 tháng
VND 1,830,600 6 tháng
VND 3,254,400 12 tháng
VPS Game3


CPU: 4 Core Processor E5504

RAM: 1 GB

Storage: 30 Gb SATA

Network Transfer: Unlimited

Free setup: OS

Giá trên chưa bao gồm VAT
Tùy chọn hệ điều hành: CentOS / Ubuntu / WinXP / Win7 / Window2003 / Windown2008 ...
VND 400,000 Hàng tháng
VND 1,140,000 3 tháng
VND 2,160,000 6 tháng
VND 3,840,000 12 tháng
VPS Game4


CPU: 4 Core Processor E5504

RAM: 2 GB

Storage: 30 Gb SATA

Network Transfer: Unlimited

Free setup: OS

Giá trên chưa bao gồm VAT
Tùy chọn hệ điều hành: CentOS / Ubuntu / WinXP / Win7 / Window2003 / Windown2008 ...
VND 539,000 Hàng tháng
VND 1,536,150 3 tháng
VND 2,910,600 6 tháng
VND 5,174,400 12 tháng
VPS Game5


CPU: 4 Core Processor E5504

RAM: 3 GB

Storage: 30 Gb SATA

Network Transfer: Unlimited

Free setup: OS

Giá trên chưa bao gồm VAT
Tùy chọn hệ điều hành: CentOS / Ubuntu / WinXP / Win7 / Window2003 / Windown2008 ...
VND 700,000 Hàng tháng
VND 1,995,000 3 tháng
VND 3,780,000 6 tháng
VND 6,720,000 12 tháng
VPS Game6


CPU: 4 Core Processor E5504

RAM: 4 GB

Storage: 30 Gb SATA

Network Transfer: Unlimited

Free setup: OS

Giá trên chưa bao gồm VAT
Tùy chọn hệ điều hành: CentOS / Ubuntu / WinXP / Win7 / Window2003 / Windown2008 ...
VND 900,000 Hàng tháng
VND 2,565,000 3 tháng
VND 4,860,000 6 tháng
VND 8,640,000 12 tháng
VPS Game7


CPU: 4 Core Processor E5504

RAM: 6 GB

Storage: 30 Gb SATA

Network Transfer: Unlimited

Free setup: OS

Giá trên chưa bao gồm VAT
Tùy chọn hệ điều hành: CentOS / Ubuntu / WinXP / Win7 / Window2003 / Windown2008 ...
VND 1,300,000 Hàng tháng
VND 3,705,000 3 tháng
VND 7,020,000 6 tháng
VND 12,480,000 12 tháng
VPS Game8


CPU: 4 Core Processor E5504

RAM: 8 GB

Storage: 40 Gb SATA

Network Transfer: Unlimited

Free setup: OS

Giá trên chưa bao gồm VAT
Tùy chọn hệ điều hành: CentOS / Ubuntu / WinXP / Win7 / Window2003 / Windown2008 ...
VND 1,600,000 Hàng tháng
VND 4,560,000 3 tháng
VND 8,640,000 6 tháng
VND 15,360,000 12 tháng

Ngôn ngữ:
TƯ VẤN KINH DOANH
HỖ TRỢ KỸ THUẬT
HỖ TRỢ 24/7
  • Hotline: 0129 2826262
  • Kỹ thuật: support@hostingvn.vn
  • Kinh doanh: kinhdoanh@hostingvn.vn